Certifikacija proizvoda

Certifikacija proizvoda

Svi proizvodi koji podliježu Europskim direktivama, moraju biti usklađeni s njima da bi se mogli staviti na tržište EU.

Ulaskom u EU Hrvatska također preuzima obvezu da proizvodi koji se stavljaju na domaće tržište budu usklađeni s Europskim direktivama i pripadajućim harmoniziranim normama.

 

QS Zürich AG je ovlašteno tijelo za certifikaciju proizvoda prema direktivama:

  • MDD - Direktiva za medicinske proizvode 93/42/EEC i revizija 2007/47/EC
  • ATEX - Direktiva za uređaje koji rade u potencijalno eksplozivnoj atmosferi 2014/34/EU

Certifikacija medicinskih proizvoda

Certifikacija uređaja koji rade u eksplozivnoj atmosferi

Certifikacija proizvoda