ISO 14001

Certifikacija sustava upravljanja okolišem prema zahtjevima norme ISO 14001:2015

Norma ISO 14001:2015 definira zahtjeve na sustav upravljanja okolišem. Ekološka svijest i očuvanje okoline su temelj poslovanja svake uspješne tvrtke.

ISO 14001 danas je najrašireniji međunarodno prihvaćeni standard za upravljanje okolišem, koji je primjenjiv na svaku organizaciju.

Uz pomoć sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001 tvrtka se usmjerava prema očuvanju okoliša i trajnom smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.

Uspostavljan sustav upravljanja okolišem poduzetnicima, upravama i dioničarima jamči da su sva pitanja upravljanja okolišem, koja su u svezi s njihovom djelatnošću pod budnim nadzorom.

Uvedeni sustav donosi značajne prednosti:

  • Smanjenje negativnog utjecaja na okoliš
  • Usklađenost sa zakonskom regulativom
  • Smanjenje potrošnje resursa
  • Podizanje svijesti zaposlenih vezano na zaštitu okoliša
  • Bolji odnosi s lokalnom zajednicom i zainteresiranim stranama
  • Smanjenje troškova kroz dobro upravljanje otpadom i emisijama u okoliš
  • Pristup širem tržištu