ISO 22000

Certifikacija sustava upravljanja sigurnošću i zdravstvenom ispravnošću hrane prema zahtjevima norme ISO 22000 i HACCP principima

ISO 22000 prva je međunarodna norma koja na temelju HACCP zahtjeva i norme ISO 9001 definira zahtjeve za sustav upravljanja sa ciljem proizvodnje sigurnog proizvoda.

Norma se može implementirati u sve organizacije u lancu hrane bez obzira na veličinu i organiziranost počevši od proizvođača pa do uslužne djelatnosti povezane sa hranom.

Uvedeni sustav donosi značajne prednosti:

  • Uspostavlja se adekvatan sustav održavanja higijene i osnovni sanitarno tehnički uvjeti
  • Smanjuje opasnost od trovanja hranom
  • Osigurava da je proces koji se koristi za kontrolu hrane ovjeren, potvrđen, proveden, nadziran i upravljan
  • Smanjuje troškove
  • Smanjuje proizvodne gubitke
  • Omogućuje pristup međunarodnom tržištu
  • Povećava povjerenje kupaca