ISO 50001

Certifikacija sustava upravljanja energijom prema zahtjevima norme ISO 50001

U 2011 izašla je norma za upravljanje energijom ISO 50001. U današnjem svijetu učinkovito upravljanje energijom predstavlja jedan od ključnih elemenata u poslovanju svake tvrtke. Sustav upravljanja omogućuje tvrtkama da sustavno planiraju i provode aktivnosti na poboljšanju energetske učinkovitosti, što u konačnici rezultira i brojnim financijskim i ekološkim koristima.

Norma ISO 50001 je prema strukturi i točkama norme kompatibilna s normom ISO 14001, samo što je fokus na aspektima upravljanja energijom.