Seminar - ISO 9001:2008 Lead auditori

Izgled certifikata za Lead auditore Izgled certifikata za Lead auditore

Cilj seminara: Obuka polaznika za samostalno obavljanje audita I, II i III strane, kao voditelji i članovi audit tima

Seminar je namijenjen: Managerima kvalitete, voditeljima odjela, polaznicima koji su zainteresirani provoditi audite III strane (certifikacijske), kao i polaznicima koji žele unaprijediti znanja i vještine vezane na sustav upravljanja kvalitetom i učinkovito provođenje audita.

SADRŽAJ SEMINARA:

 1. Dan
  • Certifikacija i akreditacija
  • 8 principa upravljanja kvalitetom
  • ISO 9001:2008 točke 1., 2., 3., 4.
  • ISO 9001:2008 točka 5.
 2. Dan
  • ISO 9001:2008 točka 6.
  • ISO 9001:2008 točka 7.
  • ISO 9001:2008 točka 8.
 3. Dan
  • Dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom
  • Analiza rizika
  • Norma ISO 19011
  • Tipovi audita
  • Principi auditiranja
  • Odgovornosti u audit timu
 4. Dan
  • Planiranje audita
  • Metode auditiranja
  • Audit na licu mjesta
 5. Dan
  • Tipovi audita
  • Zahtjevi za auditore
  • Ispit

Vrijeme održavanja seminara je svaki dan od 9-18h.

Seminar je koncipiran interaktivno putem:

 • Predavanja
 • Vježbi koje se provode nakon svake odrađene tematske cjeline
 • Analizama primjera (case studies)
 • Raspravama tijekom realizacije seminara
 • Polaganju ispita za lead auditore

Kalendar edukacije