Seminar - Za Lead auditore ISO 27001:2013

Adria norma d.o.o. - Regionalni predstavnik QS Zürich AG i CERT-PLUS - Agencija za inženjering sustava menadžmenta pozivaju Vas na

"SEMINAR ZA LEAD AUDITORE ISO 27001:2013"

 

Termin održavanja: 22.02. - 26.02.2016, 09-17h - 5 dana

Termin održavanja za postojeće Vodeće auditore: 24.02. - 26.02.2016, 09-17h - 3 dana

Rok prijave: 15.02.2016

Temeljem suradnje s agencijom CERT-PLUS pozivamo Vas na registrirani ERCA-ov (European register of certificated auditors) seminar za VODEĆE AUDITORE/LEAD AUDITORE prema međunarodnoj normi upravljanja sustava sigurnošću informacija ISO 270001:2013.

Seminar se organizira i izvodi u potpunosti u skladu sa standardima ISO 19011:2011 i ISO/IEC 27001:2013.
Po završetku dobiva se međunarodno priznat ERCA certifikat o završenoj obuci eksternih auditora/ vodećih auditora iza kojeg stoji ERCA (Europski registar certificiranih auditora) i vodeća češka certifikacijska kuća ,,LL-C (Certification),, iz Praga.

Cilj seminara:

Osposobljavanje polaznika za samostalno obavljanje audita. Tijekom ovoga seminara polaznici će dobiti teorijsko i praktično znanje kako postati kvalificirani vodeći auditor sustava upravljanja sigurnošću informacija.

Ciljana grupa:

Ovaj seminar namijenjen je polaznicima koji su zainteresirani provoditi audite III strane, konzultantima u području sustava sigurnosti informacija,  managerima, voditeljima odjela, polaznicima koji se bave problematikom upravljanja sigurnosti informacija u državnim ustanovama, obrazovnim institucijama, kao i u poslovnim organizacijama.

Predavač:

Licencirani predavač agencije CERT-PLUS.

Metode i tehnike u izvođenju seminara:

Provođenje seminara je interaktivno jer je norma kompleksna i zahtjevna. Pored predavanja predavača primjenjuju se razgovori, rasprave, pojedinačno i timsko rješavanje zadataka i vježba.
Rad svakog pojedinca prati se tijekom cijelog trajanja seminara, a polaznici na kraju seminara polažu ispit u pisanom obliku.

SAŽETAK SEMINARA:

Program seminara u trajanju od 5 dana (22.02-26.02.2016)  za polaznike koji ne posjeduju certifikat za Lead auditora/Vodećeg auditora za pojedini sustav upravljanja (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
  Program seminara u trajanju od 3 dana (24.02-26.02.2016) za polaznike koji posjeduju certifikat za Lead auditora/Vodećeg auditora za pojedini sustav upravljanja (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
 • 1. DAN
  • Osnovni pojmovi
  • Norma ISO 19011:2011
   • Predmet i područje primjene,
   • Upućivanje na druge norme
   • Nazivi i definicije
   • Načela auditiranja
   • Upravljanje programom audita
   • Provedba audita
 • 2. DAN
  • Upravljanje sigurnošću informacija
  • Sigurnosni incidenti
   Razvoj norme ISO 27001:2013
  • Norma ISO 27001:2013
   • Predmet i područje primjene
   • Upućivanje na druge norme
   • Nazivi i definicije
   • Zahtjevi sustava upravljanja sigurnošću informacija
   • Politika ISMS
   • Opći i posebni ciljevi ISMS
   • Indentifikacija imovine unutar područja primjene ISMS, lokacije, karakteristike, vlasnici
   • Vježbe
 • 3. DAN
  • Norma ISO 19011:2011
   • Provedba audita
   • Osposobljenost i vrednovanje auditora
   • Prilog A- Uputa i ilustrativni primjeri za znanje i vještine auditora za specifične discipline
   • Prilog B- Dodatne upute za auditore za planiranje i provođenje provjere
 • 4. DAN
  • Norma ISO 27001:2013
   • Metodologija procjene rizika
   • Procjena rizika
   • Plan tretmana rizika
   • Izbor kontrola
   • Zahtjev za dokumentacijom
   • Preispitivanje ISMS
   • Prilog A- Kontrole
   • Vježbe
 • 5. DAN
  • Dokumentacija za eksternu provjeru
   • Imenovanje auditora
   • Plan audita
   • Zapisi auditora
   • Izvještaj nakon pred-audita
   • Izvještaj s certifikacijskog audita
   • Izvještaj s nadzornog audita
   • Postupanje s nesukladnostima
   • Ispit

 

CIJENA SEMINARA (5 dana)
6.800,00 kn + PDV

CIJENA SEMINARA (3 dana*)
  4.000,00 kn + PDV
* Odnosi se na polaznike koji posjeduju certifikat o završenom tečaju za Vodeće auditore prema durgim normama (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001...). Prilikom prijave molimo Vas da nam pošaljete certifikat za Vodećeg auditora/Lead auditora

Cijena uključuje pisani materijal, certifikat za polaznika koji položi ispit, osvježenja u pauzama predavanja te ručak.

Termin održavanja: 22.02. - 26.02.2016, 09-17h - 5 dana

Termin održavanja za postojeće Vodeće auditore: 24.02. - 26.02.2016, 09-17h - 3 dana

Mjesto održavanja seminara: Poslovni centar Almeria, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb

Kontakt: Sanja Cvetanović, Tel/Fax: 01/3864 358, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Ukoliko ste zainteresirani za seminar pošaljite nam Vašu ispunjenu prijavnicu iz priloga najkasnije do 15.02.2016.

 

Prijavite se na registrirani seminar i osposobite se za Vodećeg auditora sustava upravljanja sigurnošću informacija prema ISO 27001

 

Vaš partner u certifikaciji Adria norma d.o.o. - Regionalni predstavnik QS Zürich AG

www. adrianorma.hr
Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Kalendar edukacije