Seminari

Adria Norma d.o.o. provodi edukaciju u segmentu sustava upravljanja, certifikacije proizvoda kao i ostalim temama vezanim na upravljanje, s ciljem podizanja kompetencija zaposlenika u raznim segmentima njihova rada.

Od ožujka 2010. Adria Norma d.o.o. postala je licencni partner tvrtke SISBEL u području akreditirane edukacije LEAD AUDITORA, seminari su odobreni od strane TQNET-a koji je punopravni član IPC-a - međunarodnog udruženja organizacija za certifikaciju osoblja.

Naši predavači su odobreni LEAD TUTORI tako da se seminari održavaju na hrvatskom jeziku. Edukaciju provodimo na tzv. seminarima otvorenog tipa (veći broj polaznika iz različitih organizacija) kao i na in house seminarima, seminarima koje održavamo samo za jedno poduzeće.

Cilj seminara: Obuka polaznika za samostalno obavljanje audita I, II i III strane, kao voditelji i članovi audit tima

Cilj seminara: Upoznavanje i uvježbavanje sudionika za samostalno provođenje audita sustava upravljanja kvalitetom i okolišem unutar poduzeća i kod dobavljača/kooperanata (I i II Strane)

Kalendar edukacije