Okoliš

Uspješna poduzeća vode brigu o okolišu

 

Rječnik pojmova

 • Akreditacija

  Je potvrđivanje koje provodi treća strana, a odnosi se na tijelo za ocjenjivanje sukladnosti (laboratorij, certifikacijsko ili inspekcijsko tijelo), dajući formalan iskaz njegove osobljenosti za obavljanje određenih zadataka ocjenjivanja sukladnosti odnosno ispitivanja, umjeravanja, certifikacije, inspekcije (prema normama EN ISO/IEC 17000).

 • Certifikacija ili potvrđivanje

  Je postupak kojim se potvrđuje sukladnost s propisanim zahtjevima sukladno Zakonu o normizaciji.

 • Kvaliteta

  Se različito shvaća i interpretira ovisno o tome tko gleda na kvalitetu. Različita shvaćanja kvalitete imaju potrošači, proizvođači i tržište.

 • Upravljanje kvalitetom

  Je skup radnji kojima se određuje politiku kvalitete, ciljevi kvalitete i odgovornosti, a u okviru sustava kvalitete pomoću planiranja, praćenja, osiguravanja i poboljšavanja kvalitete osigurabva se njihovo ispunjenje.

Pogledaj cijeli rječnik