Partneri

QS logo

Sa QS Zürich AG imate globalnog partnera, sa sjedištem u Švicarskoj. QS Zürich AG je osnovan 1996.
QS Zürich AG je akreditirana od strane Švicarske akreditacijske agencije SAS i pruža sveobuhvatan raspon usluga za sustav upravljanja i certifikaciju proizvoda. SAS je punopravni član međunarodnog akreditacijskog foruma IAF-a, te su certifikati izdani od strane QS Zürich AG međunarodno priznati i prepoznati.

www.quality-service.ch