Put do certifikata

01UPIT: Klijent nas može kontaktirati putem našeg kontakt obrasca (link na kontakt obrazac) ili telefonom, faxom ili mailom (link na kontakt podatke)

 

02PONUDA / UGOVOR: Na osnovu podataka o klijentu Adria Norma d.o.o. u ime QS Zürich AG radi ugovor o certifikaciji koji se potpisuje u dva primjerka

 

03PREGLED DOKUMENTACIJE / PREDAUDIT: Nakon dogovorenog termina lokalni odobreni auditori QS Zürich AG dolaze u pregled dokumentacije i predaudit - cilj ove faze je na vrijeme prepoznati i otkloniti moguće nesukladnosti koje mogu utjecati na uspješnost procesa certifikacije. Ukoliko su tijekom predaudita uočene nesukladnosti definiraju se i provode korektivne radnje.

 

04CERTIFIKACIJSKI AUDIT: Na certifikacijskom auditu auditori provjeravaju dali sustav u praksi zadovoljava zahtjeve norme, to jest dali se provide propisani postupci. Ukoliko su tijekom audita uočene nesukladnosti definiraju se i provode korektivne radnje.

 

05ODOBRENJE IZVJEŠTAJA: Auditor radi izvještaj o auditu, izvještaj pregledava i odobrava revizor QS Zürich AG u Švicarskoj. Nakon odobrenja u roku 2-3 tjedna QS Zürich AG izdaje certifikat.

 

06PERIODIČKE PROVJERE: Nakon uspješne certifikacije u certifikacijskom ciklusu koji traje 3 godine, lokalni odobreni auditori QS Zürich AG dolaze jednom godišnje u periodički audit na kojemu provjeravaju dali se sustav održava na zadovoljavajućoj razini.

Dijagram - kako do certifikata

diagram-put-do-certifikata