Rječnik pojmova (5)

Potražite značenje pojmova - u našem Rječniku pojmova

rjecnikRječnik se sastoji od pojmova i definicija. Definicija u najkraćim crtama objašnjava stručni pojam iz područja certficiranja i normi.

Pojam
Definicija

Je potvrđivanje koje provodi treća strana, a odnosi se na tijelo za ocjenjivanje sukladnosti (laboratorij, certifikacijsko ili inspekcijsko tijelo), dajući formalan iskaz njegove osobljenosti za obavljanje određenih zadataka ocjenjivanja sukladnosti odnosno ispitivanja, umjeravanja, certifikacije, inspekcije (prema normama EN ISO/IEC 17000).

Je postupak kojim se potvrđuje sukladnost s propisanim zahtjevima sukladno Zakonu o normizaciji.

Se različito shvaća i interpretira ovisno o tome tko gleda na kvalitetu. Različita shvaćanja kvalitete imaju potrošači, proizvođači i tržište.

Okruženje u kojema neko opoduzeće djeluje, uključujući zrak, vodu, tlo, prirodne izvore, floru, faunu, ljude i njihove međusobne odnose

Je skup radnji kojima se određuje politiku kvalitete, ciljevi kvalitete i odgovornosti, a u okviru sustava kvalitete pomoću planiranja, praćenja, osiguravanja i poboljšavanja kvalitete osigurabva se njihovo ispunjenje.